JETTER / BLACK

1.050.000

Trong bộ sự tập mới The Contrast , Mr2weeks Original giới thiệu tới các bạn mẫu kính Jetter với thiết kế “Trapezoid” được lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay giấy thủa thơ ấu .

Danh mục:
Kích thước 14,8 × 12,2 × 4,5 cm
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?